wp-lead-scoring

Unemyr.TV #2: Lead scoring

I avsnitt #2 av Unemyr.TV – en videokanal med tips om marketing automation och marknadsföring med AI – går jag igenom hur lead scoring och predictive lead scoring kan användas för att bedöma hur intresserad ett lead är.

Se filmen och lär dig mer om hur företag kan automatisera sina sälj- och marknadsföringsprocesser genom att automatiskt beräkna hur intresserade olika leads är av att köpa.

Se filmen nu!

 

Magnus Unemyr

Author, speaker and consultant in the aras of marketing automation, artificial intelligence, and the Internet-Of-Things. Contact me if you need help! Learn more.