Marketing automation system

Marketing automation: Vad är det och hur fungerar det?

På senare tid har innehållsmarknadsföring och marketing automation blivit mycket populärt.

Vad är då marketing automation, och varför är det så bra?

I grunden handlar det om att använda programvaruverktyg, så kallade marketing automation system, för att få fler leads och bearbetad dem automatiskt fram till köp.

Det handlar även om att underhålla och fördjupa relationen med befintliga kunder, samt att kunna skala upp bearbetningen av många leads och kunder utan att öka den manuella arbetsinsatsen.

Marketing automation

Introduktion till marketing automation

Marketing automation system kan innehålla många olika komponenter och funktioner.

Oftast kompletterar man ”det stora” marketing automation systemet med specialiserade mindre marketing automation verktyg som gör olika specialiserade saker, t ex sköter videomarknadsföring, webbinar, virala tävlingar, retweetar inlägg på Twitter, etc.

Det finns över 5000 olika marketing automation system på marknaden, men om vi pratar om det stora huvudsystemet som är hjärtat i ett marknadsföringskoncept så finns det ett tiotal mer kända marketing automation system, t ex:

 • HubSpot
 • Marketo
 • Pardot
 • Eloqua
 • Adobe Marketing Cloud
 • Act-on
 • ActiveCampaign
 • Infusionsoft
 • Apsis
 • SalesManago
 • Etc.

Det finns även en stor mängd mindre system, som snarare är mer fokuserade på email marketing än att vara fullstora marketing automation system, t ex:

 • ConvertKit
 • LeadPages + Drip
 • GetResponse
 • Etc.

Det är tveksamt om system som MailChimp, AWeber etc. kan anses vara marketing automation system, de är snarare enkla lösningar för massmail.

Huvudsystemet har ofta funktioner för att samla in leads, bearbeta dem fram till köp, och fördjupa relationen med befintliga kunder.

Olika produkter har förstås olika funktioner, men här följer en lista på några av de vanligaste:

Ett bra marketing automation system skall ha många integrationer till andra system. Vanliga integrationer man ofta vill ha mot sitt marketing automation system är:

 • CRM system
 • Ekonomisystem
 • eCommerce / webbshoppar
 • Transportadministrationssystem
 • SMS tjänster
 • Support och kundtjänstsystem
 • Manuella chattfönster eller automatiska chattrobotar
 • Videomarknadsföring
 • Virala tävlingar
 • Webbinar-plattformar
 • eKurs/videokurs-plattformar
 • Etc.

Bra marketing automation system möjliggör integration av egna databaser och programvaror med hjälp av ett publicerat API. Då kan man utveckla egna bryggor till företagsspecifika databaser.

För företag med mycket data kan det här vara en guldgruva.

unemyr_linkedin_horizontal_swe

Jag har drivit projekt där vi har utvecklat egen analysprogramvara med hjälp av artificiell intelligens (maskinlärning). De egenutvecklade AI algoritmerna hittar nästan osynliga mönster i datat som på ett eller annat sätt har ett affärsvärde. Dessa affärsinsikter kan sedan driva marketing automation logik på smarta sätt.

Externa system kan även initiera att olika händelsekedjor startas mot olika personer. T ex skulle ett transportadministrationssystem såsom LogTrade kunna starta en sekvens med utbildande email till dem som precis fått en komplicerad produkt levererad.

I de följande avsnitten beskriver jag lite mer detaljerat vad vanliga funktioner i ett marketing automation system gör (listan är inte komplett, vissa system kan även göra andra saker):

Beteendespårning

Beteendespårning

En av grundfunktionerna i ett marketing automation system är att lyssna på vad olika personer gör på olika webbsidor eller bloggartiklar, med email osv.

I praktiken kopplar man in marketing automation systemet på en webbsida, som kan driftas på vilken plattform som helst, t ex WordPress, Joomla, Drupal, etc.

Detta görs genom att man klistrar in en liten kodsnutt (HTML/JavaScript) på några rader på alla sidor på webbsiten. Denna kodsnutt kallas för en spårningskod.

Spårningskoden fås från marketing automation systemet, och kan vanligen klistras in på ett enda ställe i webbsitens teknikplattform (t ex WordPress), så sätts den automatiskt in på alla sidor på webbsidan.

Därmed kan marketing automation systemet mäta vad olika besökare gör på webbsidan. Det vet när någon kommer tillbaka till webbsidan, hur ofta, och vilka sidor de besöker.

En skillnad mot analysverktyg i stil med Google Analytics är att marketing automation systemet kan koppla besökshistoriken till en speciell person, medans Google Analytics bara ger statistik över hur anonyma besökare beter sig som kollektiv grupp.

Marketing automation systemet vet också vilka knappar som klickas, och om marknadsförings-email skickas via marketing automation systemet vet det även vem som öppnar och klickar på länkar i alla email som skickas.

Systemet får alltså en komplett bild av varje besökares digitala fotavtryck.

Men hur vet systemet vem det är som besöker webbsiten och klickar runt på olika sidor? Det vet det faktiskt inte, i alla fall inte initialt.

Spårningen av vilka webbsidor som besöks kopplas först till en anonym besökares TCP/IP adress och en tracking cookie.

Initialt spårar alltså systemet hur anonyma besökare beter sig, och även om systemet känner igen besökare sedan tidigare besök, vet det inte vem det är.

Först när någon registrerar sin kontaktinformation i ett registreringsformulär vet systemet vem det är som besöker webbsiten.

Från den punkten och framåt kan marketing automation systemet veta exakt vad den här personen gör.

Alla aktiviteter såsom besök på olika webbsidor och bloggartiklar, klick på call-to-action knappar, och registrering i olika formulär spåras exakt, och visas i tidslinje-grafen för varje kontakt i databasen.

Men faktum är att systemen vet lite mer än så.

När du först kommer till en webbsida och klickar runt anonymt, spårar systemet som nämts vad du gör, även om det inte kan koppla aktiviteterna till en viss person eller identitet.

Men när du har registrerat dig första gången kan den tidigare anonyma besökshistoriken kopplas till den nu kända identiteten, varför marketing automation systemet kan veta vad olika personer har gjort på webbsiten i flera månader eller år innan någon till slut registrerar sig för första gången.

Marketing automation bok

Systemet kan alltså retroaktivt fylla på tidslinjegrafen för en kontakt, med information om vad den personen gjorde innan han eller hon blev känd i systemet.

Detta är fascinerande för en marknadsförare, men också lite otäckt ur ett integritetsperspektiv. Hantera informationen med sunt förnuft och respekt.

Läs mer om beteendespårning och digitala fotavtryck.

Call-to-action

Call-to-action knappar

Calls-to-action, eller CTA’s som de vanligen kallas, är helt enkelt knappar som placeras ut på webbsidor, i bloggartiklar, i email, osv med målet att få besökaren att klicka på dem.

Dessa knappar är oftast i starka signalfärger och marknadsför något som webbsidebesökaren vill få gratis. Detta är vanligen en PDF fil, t ex en gratis eBok, en Checklista, osv. Detta kallas en leadmagnet.

En vanlig CTA knapp kan t ex vara ”Ladda ner PDF filen nu”, eller ”Se filmen nu”.

Klickar man på CTA knappen öppnas en landningssida med ett registreringsformulär, där man kan fylla i sin kontaktinformation för att få leadmagneten.

En call-to-action är oftast någon av dessa typer:

 • En knapp i stark signalfärg
 • En grafisk annonsskylt som innehåller en knapp i en del av bilden
 • En vanlig hypertextlänk

Bra marketing automation system har inbyggda funktioner för att skapa CTA’er, och mäter även dess effektivitet.

Ofta kan man testa olika varianter med A/B testning för att se vilken version av knappen som ger flest klick.

En intressant funktion är smarta calls-to-action, där knappens utseende eller funktion kan bytas beroende på vem det är som ser den, eller vad den personen har gjort tidigare.

T ex kan en gul knapp på webbsitens förstasida normalt visa texten ”Gratis eBok om skatteplanering”.

Men för dem som redan har laddat ner eBoken visas istället texten ”Delta i vårt webbinar om Skatteplanering”.

De som deltagit i webbinaret får i stället se texten ”Begär offert på vår skattekurs” när de kommer till webbsiten.

Knappens funktion blir alltså dynamisk och hyper-personaliserad, beroende på vem som ser den och vad som passar just den personen, just då. Sådan logik är mycket svår att bygga utan ett integrerat marketing automation system.

Landing pages and registration forms

Landningssidor med registreringsformulär och tacksidor

Call-to-action knappar på webbsidor, i bloggartiklar, och i email driver alltså trafik till en landningssida, som erbjuder den eftertraktade leadmagneten gratis mot personens kontaktuppgifter.

De flesta marketing automation system har därför inbyggda funktioner för att designa och drifta landningssidor. På dessa landningssidor placeras ett registreringsformulär, med en lämplig uppsättning med frågefält.

Svaren på dessa frågefält sparas i kontaktdatabasen och kan användas för segmentering, så att ett visst email t ex bara skickas till personer med yrkestiteln VD, som bor i Göteborg.

När någon fyllt i registreringsformuläret visas automatiskt en tacksida, där mer engagerande information och material kan läggas för att förlänga besökarens sessionstid och exponera honom eller henne för mer förtroendebyggande information.

Landningssidor bör A/B testas för bästa effektivitet, och de flesta marketing automation system har därför inbyggda funktioner för det.

Ofta erbjuder en webbsida flera olika leadmagneter, och det är därför vanligt att en intresserad besökare fyller i flera registreringsformulär för att få mer innehåll. Kanske inte samma dag, men över några veckors eller månaders tid.

Det uppfattas då ofta irriterande att behöva mata in samma information igen, vilket ju är onödigt eftersom de uppgifterna redan är säkert lagrade i kontaktdatabasen.

unemyr_linkedin_horizontal_swe

Bra marketing automation system har därför stöd för smarta formulär för ”progressive profiling”. Funktionen är lika enkel som smart: De frågefält som redan har besvarats av den här besökaren ”skiftas ut”, och istället skiftas nya köade frågor in.

Antag att ett registreringsformulär skall ställa 3 frågor. Initialt frågar vi efter email adress, förnamn och företagsnamn. Nästa gång samma person skall ladda ner en annan leadmagnet, visar formuläret i stället frågorna email, stad och bransch.

Vi får alltså mer information om den här personen över tid, utan att behöva ställa alltför många frågor i formuläret varje gång. Notera att frågefältet email fanns med båda gångerna; detta är för att det skall gå att rätta email adressen om man skrev in den fel.

Utan den möjligheten kommer inga email någonsin att kunna komma fram till en person som skrev in fel email adress.

Det är brukligt att man A/B testar landningsidor som en del i konverteringsoptimering (CRO).

Dvs, två eller fler varianter tas fram, och sedan mäter marketing automation systemet vilken variant av landningssidan som får flest registreringar. Den vinnande versionen används sedan.

Läs mer om hur artificiell intelligens kan användas för konverteringsoptimering (CRO).

Pop-up formulär

Utöver landningssidor med registreringsformulär innehåller många marketing automation system ofta andra typer av registreringsformulär som kan visas dynamiskt vid olika tillfällen.

T ex kan ”exit intent” pop-up dialoger visas när musen flyttas i riktningen mot att stänga webbläsarfönstret. ”Slide-in” eller ”slide-out” formulär kan glida in från sidan av webbläsarfönstret när man t ex skrollat minst 75% av sidan, och en ”pop up” med ett registeringsformulär kan t ex visas efter 30 sekunder på webbsidan.

Denna typ av leadsinsamling är lite mer aggressiv än de traditionella landningssidorna.

Segmentation

Segmentering av leads

Segmentering är mycket viktigt när databasen innehåller tusentals, eller tiotusentals leads. Med segmentering går det att filtrera ut ett subset av kontakterna, baserat på olika filtreringsvillkor.

T ex går det att skapa en lista över de leads som har yrkestiteln VD, finns i GÖTEBORG, och är i braschen DAGLIGVAROR (förutsatt att databasen lagrar denna information).

När segmentering har gjorts kan speciella händelser eller arbetsflöden appliceras på dessa personer; vanligen skicka ett eller flera email till just denna grupp av kontakter.

Vissa marketing automation system använder smarta listor för segmentering, och andra använder taggar.

Läs mer om segmentering och personalisering.

Lead scoring

Lead scoring

Lead scoring är en teknik som används för att försöka beräkna hur köpklar någon är.

Traditionellt har detta gjorts genom att marketing automation systemet sätter poäng för olika aktiviteter. T ex kan ett besök på sidan med priser ge +5 poäng, övriga sidvisningar ger +1 poäng, och nedladdning av en gratis PDF fil kanske ger +3 poäng.

På samma sätt kan andra aktiviteter ge poäng, t ex visning av en film, deltagande i ett webbinar, öppna eller klicka i ett email, etc.

Traditionellt har varje företag själv fått definiera vilken poängsättning som skall användas, för att anpassa algoritmen till respektive företags situation och bedömning av vad som gör ett lead köpklar.

Marketing automation bok

På senare tid har det blivit allt vanligare att använda predictive analytics, som är en typ av artificiell intelligens (AI), för att automatiskt bedöma hur köpklar någon är.

Detta kallas för predictive lead scoring och börjar bli vanligt i mer avancerade marketing automation system.

Predictive lead scoring fungerar så att systemet jämför hur befintliga kunder betedde sig innan de blev kunder, och jämför det med beteendet av en ny potentiell kund.

Därefter beräknas en predictive lead score med hjälp av AI algoritmer, som bedömer hur köpklar någon kan gissas vara i intervallet 0-100%.

Värdet på lead score för en viss person kan sedan användas i marketing automation logik, t ex genom att skicka en sekvens av marknadsföringsmail med ett mjukt säljbudskap till de som bedöms vara minst 50% köpklara, och en annan sekvens med ett hårdare säljbudskap skickas till dem som bedöms vara minst 75% köpklara.

Flödesschema logik

Automationsflöden med flödesschemalogik

En central funktion i ett marketing automation system är möjligheten att kunna definiera flödeschemalogik som utförs automatiskt när en kontakt uppfyller vissa villkor.

I ett exempel ovan nämndes t ex att en sekvens av email kan skickas när någon passerar en viss lead score gräns.

Andra exempel är att en sekvens med email kan skickas till dem som tittat minst 20 sekunder på en viss film, eller att automatiserad uppföljning görs för de som deltog i ett webbinarie, eller till de som laddat ner en viss PDF fil.

Den här typen av arbetsflöden (workflows) kan innehålla if…then…else logik, som ändrar beteendet beroende på olika saker vi vet om den här personen.

I fallet med webbinar här ovan, kan t ex uppföljningslogiken bete sig olika beroende på om en person som anmält sig till ett webbinar faktiskt deltog eller inte.

Flexibla möjligheter till workflows med avancerad flödesschemalogik är en av de viktigaste funktionerna i ett bra marketing automation system. Detta gör att man kan hyper-personalisera och automatisera kontakterna med leads och befintliga kunder.

Marknadsförings-email

Emailutskick

En grundfunktion i marketing automation system är möjligheten att skicka automatiska email; både engångsutskick, så kallade massmail eller broadcasts, och email som skickas till olika personer vid olika tidpunkter tack vare flödesschemalogik som definierats i förväg.

Marketing automation system kan mäta vem som öppnar ett email, och om en CTA knapp eller länk i mailet har klickats. Du kan därför få bra statistik över mätvärden såsom delivery rate, open rate, click rate, etc. Du vet också vilka email en viss person har öppnat eller klickat.

Denna kunskap kan användas i flödesschemalogik; t ex kan logiken ändra beteende beroende på om någon har öppnat eller klickat i ett email, eller inte.

Ofta har marketing automation system andra användbara funktioner, t ex smart innehåll där varje person som får emailet kan få en anpassad variant med delvis annat innehåll, beroende på information som finns i databasen.

T ex kan män få en annan utformning än kvinnor, de som besökt sidan med prisinformation får en annan utformning än de som inte gjort det, eller de som är kunder får en annan variant än de som inte är det.

På liknande sätt kan man ofta anpassa emailets innehållsrad (subject line) dynamiskt, baserat på olika faktorer.

unemyr_linkedin_horizontal_swe

Email utskick A/B testas ofta. Det går till så att en viss andel av alla mottagare (t ex 10%) får två olika varianter (5% vardera).

När de två varianterna har skickats till de första 10% mottagare, väntar marketing automation systemet en stund, t ex en timma. Den variant som fick högst open rate eller click rate ”vann” och används för resterande 90% av mottagarna.

Därmed har 95% fått den bättre varianten som gav bäst marknadsföringsresultat, och enbart 5% fick den sämre varianten.

Läs mer om hur AI kan förbättra marknadsföring med e-post.

seo sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering (SEO) och innehållsstrategier

Sökmotoroptimering (SEO) anses normalt inte vara kopplat till marketing automation, men många marketing automation system har ändå visst stöd för SEO analys och innehållsstrategi, t ex i form av nyckelordsanalys, eller verktyg för innehållsstrategi.

T ex kan ett marketing automation system ha verktyg för nyckelordsanalys eller strategier för innehållskluster, där t ex många stöttande bloggartiklar (“supporting content”) kan hjälpa till att ge SEO-kraft och högre auktoritet till en huvudartikel (“pillar content”) som därmed kan få mer organisk trafik och rankas bättre i sökmotorerna.

Artificiell intelligens kan användas både för innehållsstrategi och innehållskuratering.

Konverteringsoptimering CRO

Konverteringsoptimering (CRO)

Konverteringsoptimering, vanligen kallat CRO (conversion ratio optimization) kan göras på många plan, från övergripande strategier med bättre leadmagneter med bättre call-to-action knappar och landningssidor, till detaljoptimering av färger, utförmning av registreringsformulär, etc.

Marketing automation system mäter som regel exakt hur olika marknadsföringsobjekt, såsom CTA’s, landningsidor och registreringsformulär presterar.

Därför kan man mäta resultatet exakt, och iterativt ändra tills man hittar en allt mer effektiv implementation som ger fler leads eller kunder.

Avancerade specialverktyg kan också användas för CRO; dessa ger många spännande möjligheter – t ex:

 • Värmekartor över var användarna kör runt musmarkören
 • Värmekartor över hur långt ner på en sida besökarna scrollar/ser
 • Mätning av tiden det tar att fylla i olika fält i registreringsformulär
 • Filminspelning av hur varje användare rör musen när de besöker webbsidan
 • Etc.

Liksom med trafikspårningen i marketing automation system ger detta värdefull information till marknadsförare som vill förbättra användbarheten på en webbsida.

Men det kan också vara ett integritetsproblem för besökarna. Använd insikterna med förnuft och respekt för användarna.

A/B testning

A/B testning

Vid A/B testning tar man fram två varianter av något (vanligen en landningssida, ett email, eller en CTA knapp), och så mäter man vilken variant som ger bäst resultat (vanligen flest musklick eller registreringar i ett formulär).

De flesta marketing automation systemen har inbyggt stöd för A/B testning av åtminstone landningssidor och email. Många system har även stöd för A/B testning av call-to-action knappar.

En variant av A/B testning är multivariabel-testning, där fler än två varianter testas samtidigt; dvs en A/B/C eller kanske en A/B/C/D testning.

Vid varje test bör bara en sak ändras, t ex byta färgen på en knapp från grön till röd.

Om flera oberoende saker ändras under en test vet man inte vilken ändring det var som medförde förbättringen. Iterera istället A/B testen flera gånger, och prova olika saker individuellt varje gång.

Adaptivt smart innehåll

Adaptivt smart innehåll

Många marketing automation system har stöd för dynamiskt eller adaptivt innehåll (personaliserat smart innehåll).

Detta är när en webbsida, ett email eller någon annan typ av marknadsföringsobjekt byter ut hela eller delar av innehållet (t ex text, grafik eller knappar) i realtid beroende på vem det är som ser innehållet.

Marketing automation bok

Ett marketing automation system kan antingen modifiera innehållet beroende på segmenteringsdata (vem det är och information vi har lagrat om den personen i databasen), eller baserat på tidigare beteende (vad har denna person gjort tidigare).

Om sådant segmenteringsdata finns tillgängligt i databasen kan t ex en och samma webbsida visa delvis annorlunda material till män jämfört med kvinnor, eller Göteborgare jämfört med Stockholmare.

Alternativt får de som besökt sidorna om windsurfing se windsurfingbilder på förstasidan, samtidigt som de som besökt sidorna om dykning får se dykbilder på förstasidan.

Eller så får de som besökt sidan med prislistan få ett annat email erbjudande jämfört med dem som inte gjort det.

Blogg

Blogg

Vissa marketing automation system innehåller även en bloggfunktion, eftersom bloggen är en central del i innehållsmarknadsföring.

Bloggen hjälper till att suga gratis organisk trafik till webbsidan, och är också ett utmärkt verktyg för att hålla befintliga leads och kunder engagerade.

Ett marketing automation system skall kunna skicka ut automatiska email dagligen, veckovis eller månadsvis, som sammanställer en lista över alla nya bloggartiklar sedan förra blogg-notifieringsemailet.

Med denna typ av automatiska email kan ett företag enkelt berätta om alla intressanta, informativa och utbildande bloggartiklar som har publicerats.

Detta lockar till återbesök där bloggartiklarna lämpligen marknadsför nästa steg i kundens köpresa fram mot köp.

CRM

CRM funktioner

Många marketing automation system har även CRM funktioner, vilket är en stor fördel jämfört med fristående CRM system. Orsaken är att man då kan få en mycket mer komplett bild av en person i kontaktdatabasen.

Med ett traditionellt CRM system kan man logga kontakttillfällen, t ex möten, telefonsamtal eller email korrespondans.

Men man har som regel ingen insikt i hur den här personen beter sig på webbsidan, hur han eller hon tittar på videofilmer på webbsidan, eller om den här personen deltog i ett webbinar eller inte. Eller vilka PDF filer som laddats ner.

All denna information finns som regel i ett marketing automation system. Detta vet exakt vilka sidor en viss person har varit på, när och hur ofta. Det vet också vilka email som öppnats och klickats, och vilka PDF filer som har laddats ner.

Marketing automation system har som regel djupa integrationer med andra system, varför man t ex kan se hur många sekunder en viss person sett på en videofilm på webbsidan, huruvida de deltog i ett webbinar, vilka PDF filer de laddat ner, osv.

unemyr_linkedin_horizontal_swe

Om marketing automation systemet har inbyggda CRM funktioner, kan man som regel se all denna information i en tidslinje-graf för varje kontakt.

Utöver ”vanlig” CRM information såsom adress och loggade telefonsamtal, får man alltså en 360-graders vy där man kan se exakt hur den här personen beter sig med de digitala marknadsföringsobjekten, t ex webbsidor, bloggartiklar, videofilmer, webbinar eller PDF nedladdningar.

Detta ger säljare mycket bättre information om vad som intresserar ett lead inför ett säljsamtal.

Läs mer om hur artificiell intelligens kan automatisera och förbättra CRM ytterligare.

Sociala medier

Hantering och automatisering av sociala medier

Många marketing automation system integrerar även mot olika sociala mediekanaler, t ex Facebook, LinkedIn, Twitter, osv.

Antingen kan systemen automat-posta inlägg i olika lägen, eller så kan analys och monitorering av sociala medier göras.

Det finns även en uppsjö av specialiserade marketing automation system för sociala medier, t ex retweets på Twitter.

Det finns även många AI-baserade verktyg för analys och optimering av sociala medier.

Analys kampanjer

Analys och kampanjer

Fördelen med ett marketing automation system är att många olika komponenter är helt integrerade med varandra, och systemet kan därför på ett helt annat sätt mäta effekten av olika typer av marknadsföringsobjekt, t ex knappar, landningssidor, registreringsformulär, eller email.

Marketing automation system kan dessutom gruppera olika marknadsföringsobjekt som arbetar för ett och samma mål.

Detta är kampanjhantering, där man kan mäta hur de relaterade marknadsföringsobjekten tillsammans presterar mot ett uppsatt mål, som kollektiv grupp.

Det finns numera även AI-verktyg som autonomt sköter och optimerar hela marknadsföringskampanjer, komplett inklusive programmatiska annonsinköp.

ehandel webbshop

eHandel och webbshoppar

Webbshoppar har stor nytta av marketing automation funktioner. Detta kan bl a användas för merförsäljning, t ex ”up-selling”, ”cross-selling”, och ”abandoned shopping cart management”.

De flesta webbshoppar lider av att upp till 70-75% av de som börjar handla avbryter köpet innan det sista steget i beställningen genomförs.

Därför bör man efter några timmar eller någon dag skicka ett eller flera email till dem som avbröt köpet och be dem komma tillbaka och slutföra köpet.

För bäst effekt bör dessa email lista vad som låg i varukorgen innan den övergavs. Med ett enda klicka på en CTA knapp skall man komma tillbaka till varukorgen, med varorna kvar.

Detta gör det mycket enkelt att slutföra köpet, även någon dag efter att varukorgen övergavs.

Marketing automation bok

Andra vanliga funktioner är automatiska marknadsföringsemail som rekommenderar andra produkter som denna kund kan vara intresserad av, baserat på vad som köptes tidigare.

Med RFM analys (recency, frequency, monetary value) kan marketing automation systemet bedöma vilka som är de bästa kunderna, och vilka som är på väg att förloras och behöver återaktiveras.

Inom området eCommerce och marketing automation finns stora möjligheter att bygga smartare logik, som presenterar rätt erbjudande till rätt person med maskinlärning (AI, artificiell intelligens) och predictive marketing.

Integration med andra system

Integration med andra system

Som säkert står klart vid det här laget har bra marketing automation system många funktioner som kan hjälpa till med leadgenerering samt automatiserad och hyperpersonaliserad bearbetning.

Ingen programvara är dock komplett, och en av de viktigaste funktionerna i ett marketing automation system, enligt min mening, är vilka och hur många integrationer som finns färdiga mot andra system.

Integrationer med externa system – t ex ekonomisystem, transportadministrationssystem, videomarketing-system, virala tävlingsplattformar, webbinarplattformar, kundtjänstsystem, etc. – gör marketing automation systemet mycket mer flexibelt och kraftfullt.

Marketing automation bok

Dessutom bör det gå att utveckla egna integrationer med egna interna databaser med hjälp av ett öppet API (application programming interface).

datadriven marknadsföring

Datadriven marknadsföring

Datadriven marknadsföring har fått mycket uppmärksamhet på senare tid. Datadriven marknadsföring betyder olika saker för olika personer.

På ett plan är datadriven marknadsföring vad marketing automation system normalt gör – startar en sekvens med händelser när en person har gjort något speciellt. T ex:

 • Du har (har inte) klickat på X så nu emailar vi dig Y…
 • Du har (har inte) besökt sidan X så nu SMS’ar vi dig Y
 • Du har (har inte) öppnat email X så nu…
 • Du har (har inte) laddat ner PDF X så nu…
 • Du har (har inte) tittat på film X i minst 30 sekunder så nu…
 • Du har (har inte) inte besökt bloggen på 30 dagar så nu…
 • Du har (har inte) inte köpt i webbshoppen på 3 månader så nu…
 • Du lämnade webshoppen utan att köpa så nu…
 • Du kontaktade kundtjänst så nu…
 • Du har nu köpt för 50.000kr så nu…

På ett mer avancerat plan kan datadriven marknadsföring vara baserat på mer omfattande analys, t ex kundsegmentering, köpmönster, uppskattat köpvärde över livstid, etc.

Det kan också vara insikter som baseras på integrationer med företagsspecifika system, t ex:

 • Ditt supportavtal går snart ut så nu…
 • Du har snart fyllt hårddiskutrymmet du betalar för så nu…
 • Du har nu lyssnat på X gratislåtar så nu…
 • Du har nu skickat X gratis SMS så nu…

Denna typ av triggers blir med naturlighet ofta företags-, bransch-, eller produktspecifika.

Även integration med externa webbtjänster kan användas för att datadriven marketing automation.

En klädaffär skulle t ex kunna kontakta en vädertjänst och undersöka vädret om 5 dagar, och därefter automatiskt skicka email kampanjer med regnkläder eller badkläder beroende på hur vädret skall bli.

Järnaffärer som säljer grillar och mataffärer som säljer grillkött skulle kunna göra detsamma. Osv.

Artificiell intelligens ökar dessutom möjligheterna till avancerad data driven marknadsföring ytterligare.

AI och predictive marketing

Artificiell intelligens

AI (artificiell intelligens) och då speciellt predictive analytics och maskinlärning kan användas för att förutspå framtiden. Detta kallas även för predictive marketing.

Programvara kan utvecklas för att analysera befintligt data som finns i föetagets databaser. Ofta kan affärsinsikter hittas, som kan driva marketing automation logik.

AI används ofta för att rekommendera fler produkter som en viss person mest troligt kommer att köpa, eller för automatisk segmentering med ”lookalike audiences”.

Läs gärna mina andra artiklar om marknadsföring med artificiell intelligens.

Sammanfattning av marketing automation

Marketing automation är ett omfattande område, som ger helt nya möjligheter till automatisering och hyper-personalisering. Det möjliggör även datadriven marknadsföring, och på senare tid börjar artificiell intelligens driva allt fler marketing automation funktioner.

unemyr_linkedin_horizontal_swe

Själv är jag författare och konsult inom marketing automation och artificiell intelligens. Behöver du hjälp med att installera och sätta upp ett marketing automation system, eller AI-baserade lösningar? Kontakta mig – jag erbjuder konsulttjänster på området!

Själv är jag författare och konsult inom marketing automation och artificiell intelligens. Behöver du hjälp med att installera och sätta upp ett marketing automation system, eller AI-baserade lösningar? Kontakta mig – jag erbjuder konsulttjänster på området!

Är du intresserad av framtidens marknadsföring? Här finner du fler artiklar om marknadsföring med AI och marketing automation.

Vill du lära dig mer? Läs mina bloggartiklar om marketing automation och datadriven marknadsföring!

Magnus Unemyr

Author, speaker and consultant in the aras of marketing automation, artificial intelligence, and the Internet-Of-Things. Contact me if you need help! Learn more.

GÅ KURSEN FRAMGÅNGSRIK AI TRANSFORMATION

BEHÖVER DU HJÄLP MED AI?