Warning: Use of undefined constant ICL_LANGUAGE_CODE - assumed 'ICL_LANGUAGE_CODE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/customer/www/unemyr.com/public_html/wp-content/themes/genesisChild/functions.php on line 738
AI vägunderhåll

Hur kan AI användas för väg- och parkunderhåll?

Ett område som kanske inte är en uppenbar användning av AI är inom väg- och parkunderhåll. I den här artikeln beskriver jag några olika sätt som AI och maskininlärning kan användas för att effektivisera för väg- och parkförvaltningar och andra aktörer inom området.

Vägunderhåll

AI kan användas på flera olika sätt för underhåll av vägar:

 • Prediktivt underhåll: AI-algoritmer kan analysera vägens användningsmönster och förutsäga när underhåll behövs. Det här kan hjälpa till att schemalägga vägunderhållsaktiviteter mer effektivt och minimera trafikproblem pga underhåll.
 • Skadedetektering: AI-drivna kameror och sensorer kan installeras längs vägarna för att detektera sprickor, hål i vägen och andra typer av skador i realtid. Det här kan hjälpa vägunderhållsteamen att snabbt reagera och reparera skadan innan det blir ett större problem.
 • Trafikhantering: AI-algoritmer kan analysera trafikdata och hjälpa till att optimera trafikflödet, minska köer och förbättra vägens säkerhet.
 • Väderövervakning: AI kan användas för att övervaka vädermönster och förutsäga vägförhållanden. Det här kan hjälpa vägunderhållsteamen att förbereda sig för dåliga väderförhållanden och hålla vägarna snöfria och säkra.

AI kan alltså användas på olika för att förbättra effektiviteten och effektiviteten av vägunderhåll, minska kostnader och förbättra säkerheten för förare. Låt oss titta på några mer specifika användningsområden.

AI för att optimera vägsalt på vintervägar

AI kan användas på flera sätt för att optimera användningen av vägsalt på vintervägar:

 • Väderövervakning: AI-algoritmer kan analysera väderdata och förutsäga vägförhållanden, vilket hjälper till att besluta när och var vägsalt behövs.
 • Analys av av mikroklimat och olika lokala faktorer kan användas för att bestämma vilken typ av vägsalt som skall användas var, och hur mycket. Förutom förbättringar i trafiksäkerhet och besparingar kan detta även ge miljömässiga fördelar.
 • Effektiv användning: AI-drivna sensorer och system kan montera på vägsaltningsfordon för att mäta hastighet, spridningsmönster och mängden vägsalt som används. Detta information kan sedan användas för att justera vägsaltningsmetoder och minimera slöseri med vägsalt.
 • Trafikhantering: AI-algoritmer kan analysera trafikdata för att optimera vägsaltningen längs viktiga vägar och minimera risken för köer och olyckor där flest trafikanter utsätts för risker.

AI kan alltså användas för att förbättra beslutsfattandet och effektiviteten vid användningen av vägsalt på vintervägar, samtidigt som det hjälper till att minimera slöseri och förbättra säkerheten på vägarna. Vissa kommuner gör redan detta, bl a i Kanada.

Videoinspektion av asfaltskvaliteten

Videokameror kan användas för att inspektera skador i asfalten på vägar genom att fästa dem på fordon som kör längs vägarna. Kamerorna tar bilder eller videor av vägbanan medan fordonet rör sig, vilket skapar en dokumentation av vägens tillstånd, eller om man så vill, en digital tvilling av vägnätet. Dessa bilder och videor kan sedan granskas manuellt av inspektörer för att identifiera eventuella skador i asfalten, såsom sprickor, hål och deformiteter.

Mer effektivt är dock att använda AI-tekniker för att automatisera processen med att granska videomaterialet och identifiera skador. AI-algoritmer kan analysera bilderna och videorna och kategorisera skadorna i olika klasser, såsom mindre eller allvarliga och vilken typ av skada det är, för att hjälpa inspektörerna att prioritera reparationsbehovet.

Sammantaget kan videokameror användas som ett effektivt verktyg för att inspektera skador i asfalten på vägar, särskilt tillsammans med AI-tekniker, för att förbättra precisionen och effektiviteten i inspektionsprocessen.

Inventering av vägskyltar

AI kan användas på flera sätt för att inventera vägskyltar, vanligen i kombination med att man sätter en videokamera på ett fordon som kör runt och filmar vägnätet som skall inspekteras:

 • Bildanalys: AI-algoritmer kan användas för att automatiskt känna igen och klassificera vägskyltar i bilder eller videor som tagits längs vägarna. Detta kan göra det enklare att samla in data om vägskyltarnas antal, läge och tillstånd.
 • Kvalitetskontroll: AI-algoritmer kan användas för att säkerställa att skyltar inte stulits, körts sönder, sprayats över, blivit för smutsiga för att läsas tydligt, eller upptäcka att trädgrenar växt ut framför skylten så den inte kan läsas.
 • Verifiering av information: AI kan också användas för att verifiera information om vägskyltar, till exempel att kontrollera om skyltarna är riktigt placerade och har rätt information jämfört med vad som förväntas (t ex om företag bytt namn eller hastighetsgränser har ändrats).
 • Prediktivt underhåll: AI-drivna system kan också användas för att förutse när vägskyltar behöver bytas ut eller repareras, baserat på deras tillstånd och användning.

Det finns alltså flera olika intressanta möjligheter för användning av AI vad gäller skötsel av vägskyltar.

Inventering av parkbänkar och annan utrustning

AI kan användas för att inventera att parkbänkar och annan utrustning längs gator och i parker finns kvar och är i brukbart skick:

 • Bildanalys: AI-algoritmer kan användas för att automatiskt känna igen och klassificera parkbänkar och annan utrustning såsom soptunnor i bilder eller videor som tagits längs gator och i parker. Detta kan göra det enklare att samla in data om antalet, läget och tillståndet för parkbänkar och annan utrustning.
 • Verifiering av information: AI kan också användas för att verifiera information om parkbänkar och annan utrustning, till exempel att kontrollera om de är placerade på rätt ställe och inte verkar sönderslagna eller söndermålade.
 • Prediktivt underhåll: AI-drivna system kan också användas för att förutse när parkbänkar och annan utrustning behöver bytas ut eller repareras, baserat på deras tillstånd och användning.
 • Videoanalys kan också användas för att upptäcka om felaktiga saker finns på trottoarer och gångbanor, t ex olagliga “gatupratare” skyltar som sätts upp på trottoaren framför butiker och restauranger. Dessa kan vara ett stort hinder för handikappade, t ex blinda eller rullstolsbundna.

Sammantaget kan AI alltså användas för att förbättra effektiviteten och säkerheten vad gäller både vägnät och andra områden, t ex parker och trottoarer.

Magnus Unemyr

Author, speaker and consultant in the aras of marketing automation, artificial intelligence, and the Internet-Of-Things. Contact me if you need help! Learn more.