Okategoriserat

ai marknadsföring

Generativ AI formar framtiden för marknadsförare: Utmaningar och Möjligheter

By Magnus Unemyr / March 7, 2024 / 0 Comments

Marknadsföringsbranschen står inför en ny era där generativ AI börjar ta en alltmer framträdande roll. Denna framväxt av AI har lett till en blandning av entusiasm och oro bland marknadsförare. Många fruktar att deras yrkesroller kommer att bli överflödiga när AI kan skapa innehåll – allt från text och bilder till ljud och film –

Read More