Artificial intelligence

AI workshop

Vad innehåller en introduktionsworkshop om AI?

Av Magnus Unemyr / februari 27, 2023 / 0 Kommentarer

En workshop om AI för ledare och verksamhetsexperter utan djup teknisk kunskap kan vara en värdefull möjlighet för att öka medvetenheten och förståelsen kring AI och dess användning inom en organisation. Genom att ta del av en workshop kan ledare och andra medarbetare lära sig mer om AI-teknik, dess potentiella tillämpningar och de fördelar som

Read More
ai inom renhållning och återvinning

AI inom renhållning, avfallshantering och återvinning

Av Magnus Unemyr / februari 4, 2023 / 0 Kommentarer

AI kan användas på flera olika sätt inom renhållning och återvinning. AI-algoritmer kan t ex användas för att analysera avfallsmängder och tidspunkter för tömning i olika områden för att optimera tömningsrutterna. En annan möjlighet är att förutsäga avfallsmängder där AI-modeller kan tränas för att förutsäga avfallsmängder baserat på tidigare data vilket hjälper till att förbättra

Read More
AI vägunderhåll

Hur kan AI användas för väg- och parkunderhåll?

Av Magnus Unemyr / februari 4, 2023 / 0 Kommentarer

Ett område som kanske inte är en uppenbar användning av AI är inom väg- och parkunderhåll. I den här artikeln beskriver jag några olika sätt som AI och maskininlärning kan användas för att effektivisera för väg- och parkförvaltningar och andra aktörer inom området. Vägunderhåll AI kan användas på flera olika sätt för underhåll av vägar:

Read More

Vad är ett neuralt nätverk?

Av Magnus Unemyr / februari 3, 2023 / 0 Kommentarer

Ett neuralt nätverk är en form av konstgjord intelligens som en del hävdar är inspirerad av hjärnan och dess nätverk av nervceller. De består hursomhelst av en samling enheter som är anslutna till varandra, vilket gör att de kan bearbeta information och lära sig från erfarenheter. Neurala nätverk används för att lösa många typer av

Read More

Vilka AI-kunskaper bör ledare ha?

Av Magnus Unemyr / februari 3, 2023 / 0 Kommentarer

Ledare i företag och offentlig sektor bör ha en grundläggande förståelse för koncepten och möjligheterna med AI, inklusive maskininlärning, djupinlärning och beslutsstödssystem. De bör också vara medvetna om de etiska och rättsliga aspekterna av AI och dess användning. Ledare bör också ha förmågan att ta beslut om implementering av AI-lösningar och leda organisationen genom förändringar

Read More
hur kommer man igång med ai

Hur kommer man igång med AI?

Av Magnus Unemyr / februari 2, 2023 / 0 Kommentarer

Många organisationer vill komma igång med AI, men vet inte var eller hur de skall börja. Här är några steg som ett företag eller en annan typ av organisation kan ta för att komma igång med AI: Det är viktigt att förstå att implementeringen av AI är en kontinuerlig process som kräver en långsiktig investering

Read More