amazon world domination

Är detta Amazons hemliga plan för världsdominans?

I ett tidigare blogginlägg förklarade jag hur internetanslutna produkter kan driva automatiserad marknadsföring mycket längre än vad traditionella AI-drivna insikter från hur människor (dvs leads och kunder) beter sig kan göra.

Vi står inför dörren till en helt ny värld som just nu målas upp inför våra ögon.

Vi kommer snart se helt autonoma marknadsföringssystem, där data om hur maskiner används och fungerar kommer att starta automatiserad marknadsföringslogik, vilket kommer att göra marketing automation betydligt kraftfullare.

Det enda företaget jag har sett som verkar förstå hur disruptivt detta kommer att bli är Amazon. Och gissa om de positionerar sig för att utnyttja detta maximalt!

Om du läser vidare kommer du att förstå vad som kan vara Amazonas hemliga plan för världsdominans.

Vad Amazon gör för närvarande – som det verkar, helt obemärkt – kan komma att helt förändra marknadens dynamik och förstöra hela branscher och påverka miljontals företag globalt.

Men låt oss först gräva lite djupare i varför Internet-anslutna enheter (Internet-Of-Things, eller IoT) kan bli viktigt inom marknadsföring inom en snar framtid (läs föregående inlägg för mer bakgrundsinformation).

Maskiner blir kunder

Tvättmaskiner som köper tvättmedel och industriella maskiner som beställer reservdelar, servicebesök och förbrukningsmaterial är inte så långt bort i tiden som du kanske föreställer dig.

År 2017 förvärvade Amazon världens mest populära realtids-operativsystem, som används för att konstruera många IoT-produkter (styrelektroniken i IoT-enheter använder realtidsoperativsystem istället för Microsoft Windows, MacOS X, Android, iOS eller Linux).

Många antog att detta köp var tänkt att bredda marknaden för Amazons server- och molntjänster, vilket skulle vara ett naturligt drag ur Amazons synvinkel (förutom e-handelsbranschen är Amazon också en av världens största leverantörer av datacentertjänster).

Om en stor del av den biljon eller så Internetanslutna enheter kommer att använda Amazons operativsystem (som kallas FreeRTOS) är det troligt att många av de företag som utvecklar dessa IoT-produkter kommer att titta på Amazon för att lagra datat från dessa produkter på deras molntjänster också.

This image has an empty alt attribute; its file name is SuccessFormulaHorisontal-1.png

IoT-produkter måste trots allt lagra sina data i molnservrar någonstans, och om Amazons operativsystem skulle utvidgas till att omfatta färdig funktionalitet för uppladdning av detta data skulle det vara det enklaste alternativet för produktutvecklare.

Om man tänker ett steg längre är det inte svårt att se att Amazon också kommer att utöka sitt operativsystem så att Internet-anslutna produkter kan köpa produkter från Amazons eHandel automatiskt.

Således blir det naturligt att en leverantör av operativsystemprogramvara – som används av utvecklare av IoT-produkter – också innehåller funktioner för autonoma inköp på nätet, till exempel på Amazons e-handelsplattform.

Med sådan funktionalitet integrerad i programvaran för IoT-produkter kan den potentiella kundbasen för en webbshop ökas till tiotals eller hundratals miljarder autonoma maskiner, som alla skulle kunna göra inköp helt automatiskt och utan mänsklig inblandning.

Detta förutsätter att programvaran är integrerad i de flesta av dessa IoT-produkter, vilket kan bli fallet med Amazons operativsystem eftersom det är gratis och redan mycket populärt.

Redan innan Amazons förvärv av programvaran var FreeRTOS det mest populära realtidsoperativsystemet i världen med en marknadsandel på 20% (EmbeddedLinux, som kom in på 22%, är också gratis men passar inte produkter med realtidskrav och kräver alltför mycket minne för att passa i många av de IoT-produkter som tillverkas i stora volymer).

Jag räknar med att det inte dröjer länge innan vi ser att maskiner börjar göra autonoma produktinköp baserat på AI-förutsägelser från maskingenererat data.

Kaffebryggare som beställer kaffebönor och tvättmaskiner som beställer tvättmedel är bara några exempel. Vi kanske inte är så långt ifrån kylskåp som beställer ny mjölk automatiskt, och industriella maskiner som beställer nya reservdelar lagom innan de behövs.

Det finns förmodligen miljoner exempel på både B2C- och B2B-produkter som skulle gynnas av automatiserade inköp.

Amazon är uppenbart väl positionerade här, eftersom de nu äger operativsystemet som används för att utveckla en stor del av alla internetanslutna enheter i världen, och de molntjänster som kan lagra det data som genereras av dessa enheter.

För att inte nämna hur marknadsdynamiken skulle förändras om miljarder Internet-anslutna produkter var förprogrammerade till att beställa produkter från Amazons webbutik helt utan mänsklig inblandning.

Om McKinseys förutsägelse om 1 biljon IoT-enheter år 2025 är korrekt, innebär FreeRTOS nuvarande marknadsandel om 20% att Amazons realtidsoperativsystem kan vara förinstallerat i 200 miljarder Internetanslutna enheter och maskiner om bara några år.

Det skulle vara mycket enkelt att lägga till automatiska inköp till dessa maskiner, eftersom Amazon’s FreeRTOS redan är inbyggt i dem – förutsatt att Amazon kommer att lägga till funktioner för självbeställning till programvaran. Jag kan inte se hur de skulle kunna missa den här möjligheten och inte göra det. Tro mig, det kommer att hända.

Ändå har den explosiva kraften och den disruptiva karaktären av detta drag gått hela e-handelsbranschen förbi. Jag finner det här märkligt. Kanske är företagen som är aktiva inom elektronikdesign och ehandel för långt ifrån varandra för att analytiker skall se sambandet.

This image has an empty alt attribute; its file name is SuccessFormulaHorisontal-1.png

Jag misstänker att affärsmodellerna kommer att förändras i en värld där maskiner gör autonoma inköp. Istället för att köpa produkter, kommer du att prenumerera på en tjänst som automatiserar dina repetitiva inköp av t ex mjölk, kaffebönor och diskmedel. Och på liknande sätt för smörjmedel och reservdelar inom industrin.

Man kan bara gissa hur många marknader som kommer att utsättas för disruptiva förändringar när miljardtals maskiner börjar göra autonoma produktköp och kortsluta många företag i värdekedjan. Det lär ju t ex vara ganska svårt att överleva i grossist- och detaljistleden fortsättningsvis.

Detta leder oss till nästa avsnitt, som kan vara oroväckande läsning för vissa marknadsförare. All automatisering kommer att ändra hur vi beställer produkter, och det skapar också en perfekt inlåsningseffekt som kan få oväntade konsekvenser.

Hur marknadsför du till en maskin?

Om miljardtals maskiner kan beställa påfyllning eller nya reservdelar automatiskt kommer marknadsförare att möta ett intressant problem som troligen aldrig övervägts tidigare.

Hur marknadsför du din produkt till en maskin som är förprogrammerad till att köpa ett konkurrerande varumärke?

Det skrämmande svaret för marknadsförare är troligen att det inte går.

Marknadsförare kommer att få en helt ny uppsättning problem att ta itu med i framtiden. Du måste inte bara överträffa dina konkurrenter, nu behöver du också hitta ett sätt att bli det förprogrammerade valet i maskiner från olika tillvekrare också.

Detta gör att jag måste ge Amazon en eloge för att vara utomordentligt visionära. Inte nog med att de krossade e-handelsmarknaden tack vare AI-drivna produktrekommendationer och effektiv logistik.

De har också insikten att leta efter affärsmöjligheter i en helt annan bransch – i det här fallet mjukvarulösningar som används för utveckling av elektronik – för att skapa en jättemarknad för sina datacentertjänster.

Det draget ökar samtidigt deras potentiella kundbas till att inkludera hundratals miljarder maskiner som kan börja göra autonoma inköp i deras webbshop, om de väljer att aktivera denna möjlighet.

Hatten av för er, Amazon! Ni gjorde ett riktigt smart drag här. Jag kan bara gratulera till er visionära och disruptiva uppfinningsrikedom.

Amazons konkurrenter jublar troligen inte lika mycket.

Det är omöjligt för andra företag att kopiera detta drag. Det var en möjlighet som enbart Amazon kan utnyttja.

Varför?

Endast FreeRTOS har en så stark marknadspenetration inom utveckling av IoT-produkter, och endast Amazon erbjuder en så stark e-handelsplattform i kombination med molntjänster i världsklass, vilket gör det praktiskt taget omöjligt för andra att göra samma sak.

Facebook, Microsoft, Google och Apple saknar alla minst en av de kritiska komponenterna som krävs för att lyckas göra samma sak.

Framtiden är verkligen spännande, och traditionella företag som inte anpassar sig tillräckligt fort kommer att straffas. För vissa är det redan för sent.

Min gissning är att de stora leverantörerna kommer att bli ännu mer dominerande, och vi kommer att gå in i en “vinnaren tar allt” era, där den berömda Pareto-principen (mer känd som 80/20-regeln) kommer att ersättas av den just myntade Unemyr-principen (99/1-regeln), där 1% av företagen tar 99% av intäkterna på grund av dynamiken i de digitala marknaderna.

Magnus Unemyr

Author, speaker and consultant in the aras of marketing automation, artificial intelligence, and the Internet-Of-Things. Contact me if you need help! Learn more.