ai-kuratera-content

Innehållsmarknadsföring med AI: Personalisera kuraterat innehåll automatiskt

Artificiell intelligens används alltmer för innehållsmarknadsföring; till exempel för att skanna över Internet för att hitta lämpligt innehåll att kuratera (”curate”) automatiskt. Det är nu möjligt att automatiskt skicka e-postmeddelanden i stor skala, där varje mottagare får sitt eget unikt kuraterade innehåll baserat på sina personliga intressen.

I denna bloggartikel intervjuar jag Justin Wisz, VD för Vestorly som utvecklat en AI-baserad plattform för innehållsmarknadsföring som kan göra just detta.

Justin började sin karriär med försäljning och marknadsföring hos Fisher Investments. Därifrån använde han sin kunskap om marknadsföring inom finansbranschen för att starta en marknadsföringsbyrå för finansiella tjänster. Han såg att en stor del av branschen fortfarande använde föråldrade processer och inte utnyttjade den senaste tekniken eller utvecklingen på kommunikationsområdet.

Han grundade Vestorly för att göra det enklare för yrkesverksamma inom finansbranschen att följa med i trenderna. Men Vestorly används nu av tusentals yrkesverksamma inom alla möjliga branscher för att fördjupa det personliga engagemanget och bygga upp varaktiga relationer med kunderna.

Nu över till intervjun!

Justin Wisz, VD på Vestorly

Vad är företagets bakgrund?

Vestorly grundades 2012 för att hjälpa företag att komma över sina problem med ytliga, komplexa och dyra marknadsföringslösningar. Med bakgrunden från finansiella tjänster, digitala medier och datavetenskap utvecklade grundarna ursprungligen produkten för yrkesverksamma inom branscherna för finansiella tjänster.

Vestorly var utformat för att göra det lätt att anpassa innehållsmarknadsföringen för de icke-marknadsförare som arbetar med finansiella tjänster. När vi utvecklat och förfinat produkten kring ett AI-baserat kurateringsverktyg med automatiserad distribution via e-post, sociala medier och via webbplatser, insåg vi att marknaden för Vestorly inte var begränsad till endast finansiella tjänster.

Idag har vi hundratals användare i olika branscher såsom ekonomi, försäkring, sjukvård, välbefinnande, fastigheter och mycket mer. Vårt mål är att inleda nästa generation av datadrivet innehållsengagemang samtidigt som kunderna kan behålla den personliga och mänskliga sidan av sin verksamhet.

Vilket problem löser Vestorly?

Vestorly utför samma arbete som hundratals marknadsförare på några sekunder. AI-baserad kuratering löser den osäkerhet som marknadsförare upplever när man skapar eller kuraterar innehåll till sina kontakter; nämligen oförmågan att personifiera innehållsupplevelsen för varje läsare samt bristen på tid som krävs för att hantera dessa problem manuellt.

Vad gör Vestorly, och varför är det viktigt för Era kunder?

Vestorly är en artificiell intelligens som kuraterar innehåll och skickar det i personliga e-postmeddelanden på marknadsförares vägnar. Den skickar och mäter resultatet av personligt utformad e-post med AI-kuraterade nyheter, blogginlägg eller originalinnehåll.

Vestorlys kärna är en AI-driven sökmotor som springer runt och indexerar webben i realtid. Vestorly aggregerar och organiserar information, artiklar, videor och nyheter. När en ny användare importerar sin kontaktlista rekommenderar Vestorly det innehåll som mest troligt engagerar varje läsare. Rekommendationerna är baserade på varje kontakts digitala fotavtryck (som tas från offentliga sociala-mediekonton och annan online-aktivitet) och förädlas över tiden när de klickar och läser nyheter från Vestorly.

Rekommenderat innehåll visas i visuellt tilltalande e-postmeddelanden. Användare kan lägga till företagets logotype och ingresser samt välja ett återkommande publiceringsschema. Vestorly kommer att uppdatera mallen varje vecka med nytt AI-kuraterat innehåll för varje läsare och skickar e-posten automatiskt. Det kurerade innehållet kan också publiceras automatiskt på sociala medier och kan streamas till webbsidor.

Vestorly är den enda intelligenta e-postgeneratorn som skapar en personlig läsupplevelse för varje unik kontakt. Detta gör det möjligt för användare att skala autentiskt engagemang (med en genomsnittlig ökning i engagemanget med 300% ), samtidigt som arbetsuppgifterna minskas, vilket leder till starkare kundrelationer, fler kundhänvisningar och ökad leadgenerering.

Marketing automation bok

Hur använder Vestorly AI?

Datavetenskap

Vestorlys användare delar berättelser med miljontals läsare, och genererar miljardtals datapunkter om vad marknadsförare delar och publiken läser. Vestorly använder denna data för att hitta mönster med vad som går hem bland stora målgrupper, mindre demografier, och individuella kontakters läslistor.

Artificiell intelligens och maskinlärning

Med hjälp av de stora mängderna data om användaraktivitet som samlats in rekommenderar Vestorlys AI det innehåll som mest troligt kommer att engagera varje enskild kontakt. Vestorly lär sig mer om varje användares målgrupp och varje specifik läsare och optimerar innehållsförslagen kontinuerligt.

Automatiserade processer

Vestorly använder automatiserade processer för att förenkla många marknadsföringsuppgifter som andra har accepterat som oundvikliga. Efter att ha importerat en kontaktlista och justerat inställningarna upprätthåller Vestorly automatiskt en strategi för e-postmarknadsföring med hjälp av tidigare resultat och maskininlärning för att optimera beteendet ytterligare.

Vad är framtiden för AI inom affärslivet och marknadsföring?

AI kommer att användas för att effektivisera all verksamhet i företagen. Inom marknadsföring mer specifikt tror vi att denna inverkan huvudsakligen kommer att ses på tre sätt.

För det första kommer AI att möjliggöra att varje interaktion som en konsument har med någon del av marknadsföringen kommer att personifieras. Marknadsföring är beroende av att du placerar rätt innehåll vid rätt tidpunkt på rätt plats, och förr var marknadsförare tvungna att generalisera budskapet. I framtiden kommer varje enskild konsument att se kontaktpunkter anpassade bara för dem av AI.

För det andra kommer AI att ta bort alla manuella uppgifter från arbetsflöden. Maskininlärning automatiserar de flesta uppgifterna och utför dem mer effektivt.

Slutligen kommer AI att hitta fler datapunkter kring allt kreativt material, drift och resultat, och tolkar data för att erbjuda en mer användbar analys.

Tror du att marknadsförare kommer att ersättas av AI-robotar?

AI kommer att förändra karaktären i marknadsförares arbete. Marknadsföring kommer att handla mindre om att utföra repetitiva uppgifter eller gissa vilket innehåll eller potentiellt effektiva målgrupper som är bäst.

I stället kommer marknadsförare att kombinera sin mänskliga förmåga och empati med AI för att fokusera på datadriven hyperimplementation med realtidsiteration. De kommer att fokusera på att driva och övervaka en empatisk och databaserad strategi på flera mikronivåer som justerar sig dynamiskt i realtid. Marknadsförare kommer att hämta makrodata från dessa trender för att bestämma nästa steg i kundernas engagemang på deras villkor.

I denna intervju gav Justin Wisz fascinerande insikter kring hur artificiell intelligens kan användas för att automatiskt personalisera kuraterat innehåll i stor skala. Utan tvekan kommer marknadsföringslandskapet, och särskilt innehållsmarknadsföring, att förändras under det kommande året eller två!

unemyr_linkedin_horizontal_swe

Själv är jag författare och konsult inom marketing automation och artificiell intelligens. Behöver du hjälp med att installera och sätta upp ett marketing automation system, eller AI-baserade lösningar? Kontakta mig – jag erbjuder konsulttjänster på området!

Är du intresserad av framtidens marknadsföring? Här finner du fler artiklar om marknadsföring med AI och marketing automation.

Vill du lära dig mer? Läs mina bloggartiklar om marketing automation och datadriven marknadsföring!

Magnus Unemyr

Author, speaker and consultant in the aras of marketing automation, artificial intelligence, and the Internet-Of-Things. Contact me if you need help! Learn more.