podcast-interview-ai-marketing-autmation-unemyr

AI intervju på the Genuine Chit Chat Podcast

Jag hade en intressant diskussion om artificiell intelligens, marketing automation och framtiden med Mike Burton, programledare för “the Genuine Chit Chat” podcast.

Mike ställer många intressanta frågor, inklusive hur AI används nu och hur intelligent det är för närvarande. 

Vi diskuterar även vilka länder som leder utvecklingen av artificiell intelligens, och en del problem som kan uppstå när AI blir får bredare användning inom marknadsföring och näringslivet i stort.

Lyssna på podcast-avsnittet här!

Magnus Unemyr

Author, speaker and consultant in the aras of marketing automation, artificial intelligence, and the Internet-Of-Things. Contact me if you need help! Learn more.

GÅ KURSEN FRAMGÅNGSRIK AI TRANSFORMATION

BEHÖVER DU HJÄLP MED AI?