ai-innehall-strategi-scoop

Datadriven innehållsstrategi med artificiell intelligens [marknadsföring med AI]

Vill du sluta gissa om din content marketing fungerar och använda datadrivna insikter som hjälper till att definiera rätt innehållsstrategi, skapa bättre innehåll, identifiera rätt influencers att arbeta med, och mäta ditt innehålls effekt jämfört med konkurrenternas?

I så fall bör du använda AI och naturlig språkbehandling (natural language processing, NLP) för att samla in användbara insikter från Internet. Det finns färdiga verktyg som erbjuder denna möjlighet, till exempel Hawkeye från Scoop.it.

Jag fick möjligheten att diskutera detta ämne och deras verktyg med Guillaume Decugis, grundare och VD för Scoop.it.

Guillaume är från början en ingenjör som blev marknadsförare, och han har experimenterat mycket med innehållsmarknadsföring och utvecklat en effektiv metod som hjälper marknadsförare att generera bättre resultat med innehållsmarknadsföring. Hans vision om effektivare innehåll styr utvecklingen av Scoop.it plattformen.

Nu över till intervjun där Guillaume förklarar hur AI kan användas för datadriven innehållsmarknadsföring!

Guillaume Decugis, Medgrundare & VD på Scoop.it

Vad är företagets bakgrund?

Vi lanserade Scoop.it i november 2011 eftersom vi såg att publicering av bra innehåll hade blivit en nödvändighet för marknadsförare och företag. Vi började utveckla teknik som hjälper dem att kuratera, skapa och distribuera innehåll som driver mätbara resultat och bättre avkastning.

Vår första produkt, Scoop.it gratisversion, hjälper marknadsförare att publicera innehåll som de har kuraterat för att visa upp sin expertis och bygga sitt varumärke.

Under 2015 utvecklade vi våra B2B-erbjudanden för att hjälpa företag att utnyttja innehåll, primärt genom innehållskuratering, som ett sätt att identifiera relevant tredjepartsinnehåll att publicera på sina egna kanaler – eller som ett sätt att samla in marknadsinformation.

Mer nyligen lanserade vi Hawkeye, vår analysplattform för innehåll som gör att marknadsförare kan analysera och mäta webbinnehåll.

Vilket problem löser Scoop.it?

Hawkeye eliminerar gissningar genom att tillhandahålla datadrivna insikter till marknadsförare som hjälper dem definiera sin innehållsstrategi, skapa bättre innehåll, identifiera influencers som är lämpliga att arbeta med och mäta deras innehålls prestanda mot konkurrenternas.

Vad gör Scoop.it, och varför är det viktigt för Era kunder?

Hawkeye indexerar webbens redaktionella innehåll från traditionella medier till nischbloggar. Genom att använda en unik kombination av datakällor – inklusive innehållskällor som tillhandahålls av Scoop.it communityn med mer än 4 miljoner användare – har Hawkeye åtkomst till innehåll från tiotals miljoner källor över hela världen på vilket språk som helst.

Varje del av innehållet mäts sedan av Hawkeye; dess kvalitet poängsätts och dess effekt mäts. Innehållet analyseras också med hjälp av artificiell intelligens (mha naturlig språkbehandling) för att förstå vad detta innehåll handlar om.

Marknadsförare kan ställa frågor till Hawkeye’s databas för att bättre förstå deras innehållsuniversum. Mer specifikt kan de:

 • Analysera valfritt ämne för att identifiera högpresterande innehåll och influencers inom det ämnesområdet
 • Analysera konkurrenternas innehåll för att identifiera vilka ämnen de har lyckats med
 • Identifiera trendsättande ämnen som får bra resultat över tid
 • Mäta resultat i deras ägda och intjänade medier gentemot konkurrenter och bästa opinionsbildarna på deras marknad.

I en tid då de flesta företag har anammat innehållsmarknadsföring och där mängden innehåll som publiceras varje timma och varje dag är enorm, är dessa data avgörande för marknadsförare. Det är länge sedan en marknadsförare var den första att skriva innehåll för en viss målgrupp.

Idag konkurrerar marknadsförare om uppmärksamheten från en mängd olika aktörer; dels deras konkurrenter men också oberoende bloggar eller andra medier. Som ett resultat av detta kan inte marknadsförare skapa innehåll i ett vakuum.

Historiskt sett har marknadsförare haft ett begränsat antal sätt att lära sig av redan existerande innehåll:

 • SEO-verktyg som hjälper till med innehållsidéer, men mestadels på nyckelordsnivå – inte på ämnesnivå
 • Övervakningsverktyg för media som är begränsade till mediasajter och inte fångar opinionsbildare och bloggar
 • Kurateringsverktyg som är enkla filter utan ytterligare insikter för innehållsskribenter
 • Verktyg för att lyssna på sociala medier som är bra på att analysera B2C-publikens åsikter men är begränsade för B2B och inte riktigt fungerar på redaktionellt innehåll.

Hawkeye övervinner dessa begränsningar genom att analysera redaktionellt innehåll från hela webben – inte bara ett fåtal populära mediasajter – och arbetar på ämnesnivån.

Med den senaste tidens förändringar i Googles algoritmer är den sistnämnda punkten kritisk: en sökning på ett ämne kan utföras genom tiotals eller hundratals olika nyckelord som Google förstår är samma sökavsikt. Att skriva för bara ett sökord underutnyttjar potentialen. Marknadsförare bör fokusera på ämnet, inte sökordet.

Hur använder Scoop.it AI?

Hawkeye använder naturlig språkbehandling som är en teknik inom artificiell intelligens som gör det möjligt för maskiner att förstå mänskligt språk.

När marknadsförare frågar Hawkeye om ett visst ämne eller efter en lista med konkurrenter, kan Hawkeye’s AI “läsa” de tusentals resultaten från denna fråga på en bråkdel av tiden, då det skulle ta veckor för en människa att göra det.

Marketing automation bok

Genom att beräkna likheten mellan två olika av texter kan Hawkeye gruppera innehåll i kategorier och identifiera de ämnen som en lista med artiklar täcker samt i vilken utsträckning varje ämne omfattas och med vilken effekt.

Som ett exempel, låt oss säga att du vill analysera “content marketing” som ett ämne. Du kan t ex be Hawkeye analysera allt innehåll som har “content marketing” i sin titel och som publicerades på engelska under de senaste 3 månaderna.

Just nu finns det cirka ~8300 innehållsresultat för denna fråga. Vad Hawkeye kan göra med hjälp av AI är att berätta vad dessa 8.300 sökresultat handlar om. Konkret kommer dessa resultat grupperas i ca 20 olika ämnen som spänner från “innehållsstrategi” till “innehållstrender” eller “SEO”.

Hawkeye använder också maskininlärning för att lära sig innehållsformat och känna igen olika typer av innehåll på en given sida.

Vad är framtiden för AI inom näringslivet och marknadsföring?

I grunden lär sig AI-system av data. Anledningen till att AI blir mer och mer relevant för näringslivet är att företagen samlar mer och mer data. Från CRM till marketing automation system, och detta gäller särskilt inom försäljning och marknadsföring.

Mer än 80% av de amerikanska företagen har ett CRM-system och 40% har ett marketing automation system. Nära två tredjedelar har en social media-plattform och mer än 90% använder webbplatsanalys. Alla dessa system producerar data som historiskt har varit svårt att få tillgång till och utnyttja.

Men med ny AI-teknik kan företag nu analysera och förstå detta data och fatta bättre beslut.

Inom marknadsföring finns det många sätt som AI kan hjälpa till, och då särskilt:

 • Förstå behoven hos målgruppen (från innehållsbehov som vi gör med Hawkeye men också mer i det stora hela när det gäller produkt, support och servicebehov)
 • Förstå kundresan och anpassa innehåll och meddelanden dynamiskt
 • Automatiserar försäljnings- och marknadsföringsuppgifter på ett intelligent sätt
 • Analysera resultat och presentera rapporter som identifierar de viktigaste åtgärder som bör vidtas

Alla dessa områden kräver analys av stora mängder data, identifiering av mönster och att vidta åtgärder på mikronivå – allt detta görs bättre av AI än människor.

Tror du att marknadsförare kommer att ersättas av AI-robotar?

Nej, jag tror inte att AI-robotar kommer att ersätta marknadsförare. Men jag tror att det finns ett antal repetitiva uppgifter inom marknadsföring som hanteras bättre av AI än av människor.

Smarta marknadsförare kommer att lära sig att utnyttja AI – inte slåss mot det eller ignorera det – och fokusera på det människor gör bäst såsom att vara kreativa eller tänka strategiskt.

I den här intervjun gav Guillaume Decugis intressanta insikter om hur artificiell intelligens kan användas för att skapa datadrivna strategier för innehållsmarknadsföring med hjälp av verktyg baserade på naturlig språkbearbetning (NLP).

Denna typ av marknadsföringsverktyg kan göra innehållsmarknadsföring mycket effektivare och kommer sannolikt att vara ett uppskattat verktyg i verktygslådan hos många företag.

unemyr_linkedin_horizontal_swe

Själv är jag författare och konsult inom marketing automation och artificiell intelligens. Behöver du hjälp med att installera och sätta upp ett marketing automation system, eller AI-baserade lösningar? Kontakta mig – jag erbjuder konsulttjänster på området!

Är du intresserad av framtidens marknadsföring? Här finner du fler artiklar om marknadsföring med AI och marketing automation.

Vill du lära dig mer? Läs mina bloggartiklar om marketing automation och datadriven marknadsföring!

Magnus Unemyr

Author, speaker and consultant in the aras of marketing automation, artificial intelligence, and the Internet-Of-Things. Contact me if you need help! Learn more.