cro-ai-konverteringsoptimering-sentient

AI och genetiska algoritmer kan automatisera konverteringsoptimering (CRO)

Visste du att artificiell intelligens och genetiska algoritmer kan förbättra konverteringsoptimering med automatiserad CRO? Vi lever helt uppenbart i intressanta tider, och det här är möjligt idag. Faktum är att Sentient Technologies erbjuder ett CRO verktyg som gör just detta.

I den här artikeln intervjuar jag Jeremy Miller som är Vice President of Marketing på Sentient Technologies, med ansvar för att hantera alla aspekter av företagets marknadsaktiviteter, inklusive företagsprogrammen och produktlinjerna för digital handel.

Nu över till intervjun!

Vad är företagets bakgrund?

För 10 år sedan ställde sig Antoine Blondeau och Babak Hodjat (företagets grundare) en enkel men omfattande fråga: “Vilka betydande saker kan vi åstadkomma genom att utnyttja världens mest kraftfulla beräkningsmöjligheter för att utveckla artificiell intelligens i en verkligt stor skala?”.

Efter att ha arbetat tillsammans på olika startupföretag, inklusive ett tidigare AI-bolag som skapade agentorienterad teknik för naturlig språkbehandling som senare blev Apples Siri, kände de sig väl positionerade för att hitta svaret.

Konvergensen av två viktiga trender – framväxten av datorkraft till relativt låg kostnad kombinerad med stora mängder med nya data-set skapade den perfekta möjligheten för dem att prova något nytt.

De såg stor potential i förmågan att skala evolutionära beräkningar (en gren av AI som modellerar mjukvaruutveckling efter den biologiska utvecklingen) och djup maskininlärning för att skapa en annan typ av AI-plattform.

Denna plattform skulle klara av självständigt beslutsfattande för att hjälpa företag att leverera uppdragskritiska värden, inte bara genom att öka det ekonomiska resultatet utan också genom att berika människors liv.

För att komma dit måste de först ta itu med tre komplexa utmaningar: (1) på ett kostnadseffektivt sätt få tillgång till den den enorma datorkraft som krävdes; (2) skala evolutionära beräkningar (EC) till miljontals CPU-kärnor (nu tusentals GPU-kärnor) och (3) hitta ett sätt att integrera EC med djup maskininlärning.

I slutet av 2014 lämnade Sentient Technologies ”stealth-mode” och avslöjade det första resultatet av sitt arbete: en massivt distribuerad AI-plattform (som redan har visat sin användbarhet inom finanssektorn) var klar för användning inom en rad nya och varierade globala problem.

Sentient’s AI-plattform används nu i tre distinkt olika produkter/affärsenheter: en aktiefond som heter Sentient Investment Management, en digital marknadsföringsprodukt och en forskningsenhet.

Vilket problem löser Sentient?

När det gäller marknadsföring kommer vi att fokusera på våra två marknadföringsrelaterade produkter, Sentient Aware och Sentient Ascend. Sentient Ascend är en test- och optimeringslösning för konverteringsoptimering som utmanar den nuvarande marknaden med verktyg för A/B- och multivariabeltest.

Detta är viktigt för våra kunder eftersom det ger dem möjlighet att testa tusentals marknadsföringsidéer på samma tid som ett enkelt A/B-test normalt görs.

Genom att använda en form av AI kallad evolutionära algoritmer ger Ascend möjligheten att testa så många CX-idéer och designförbättringar som de önskar – t ex prova olika ord, bilder, layouter, sidflöde osv – och samtidigt söka efter den bästa kombinationen av dessa förbättringar i tusentals eller hundratusentals potentiella designvarianter.

Genom att minska testningen från ett år eller två till en månad accelererar Ascend de vinster marknadsförare kan få från sina optimeringsprogram.

Möjligheten att testa mer och snabbare öppnar också möjligheten för marknadsförare att testa och optimera kortare annonskampanjer och landningssidor. A/B-testning är helt enkelt för långsamt för att de flesta marknadsförare skall göra detta.

Marketing automation bok

Sentient Aware använder djup maskininlärning för att förstå det visuella innehållet i en produktkatalog på en otroligt detaljerad nivå, och kombinerar den förståelsen med vad den lär sig om varje användare genom deras beteende – för att leverera personliga rekommendationer.

Ledande butiker använder Sentient Aware för att ge kunderna nya sätt att hitta produkter de kommer att älska. Fokuserat på visuellt drivna produktkategorier, såsom mode och heminredning, tillför Aware personifierade rekommendationer och anpassade möjligheter att hitta produkter.

Vad gör Sentient, och varför är det viktigt för Era kunder?

Vi berörde vad våra produkter gör här ovan. Varför är de viktiga för våra kunder?

Ascend är viktigt för våra kunder eftersom det låter dem testa tusentals designidéer på samma tid som ett vanligt A/B-test. Med tanke på att endast en av sju A/B-test är framgångsrika är det en stor fördel som gör att våra kunder kan vara snabbare och  mer agila än sina konkurrenter – de kan utföra ett års tester på en månad.

Kunden kan optimera på många olika parametrar, från “lägg till i kundvagnen”, att så många som möjligt skall komma till en specifik landningssida, till faktiska intäktsmål. De kan också testa många olika kombinatoriska varianter av marknadsföringstratten samtidigt.

Andra A/B-testlösningar på marknaden erbjuder verktyg för multivariabeltest, men de kräver mer trafik och experter behövs för att analysera resultaten. Med Ascend behöver du bara komma med dina idéer och sedan låta AI göra resten.

En annan fördel med Ascend är att det ger marknadsförare möjlighet att förenkla sina arbetsflöden och öka hastigheten med vilken de kan testa, vilket ökar den ekonomiska avkastningen.

Ascend kan också hitta oväntade kombinationer av mönster och marknadsbudskap som marknadsförarna kanske inte hade testat själva.

En av våra kunder – Abuv Media – skapar till exempel innehållsrika webbplatser som hjälper människor att fatta mer informerade beslut om sin framtid. I en av deras test med Ascend fann de att en rosa widget för att fånga besökarnas namn och e-postadress fungerade bättre än någon annan färg.

En annan kund – Cosabella – trodde att budskapet “Fri frakt” skulle fungera bättre än “Familjeägt” för att få folk att prenumerera på deras nyhetsbrev. De hade faktiskt fel, det visade sig att deras besökare brydde sig lika mycket om familjevärden som de själva gjorde. På bara den första månaden och hälften av testerna genomförda hade 160 designvarianter redan gett 38% högre konverteringsgrad.

Marketing automation bok

Hur använder Sentient AI?

Ascend är en AI-agent, som baserat på evolutionära beräkningsmodeller automatiskt genererar webbsidekandidater, vilka testas baserat på de idéer marknadsföraren själva definierar.

Dessa variabler kan vara i princip vad som helst på webbplats, från små ändringar som knappfärg och typsnitt till hela marknadsbudskapet och större designkoncept.

Dessutom kan ändringarna alla vara på en enda sida eller till och med spridda över flera sidor i en marknadsföringstratt – något som för närvarande är omöjligt med de branschledande verktygen.

Ascend söker efter de mest framgångsrika designidéerna ur den stora massan av möjliga kombinationer av värden som användarna vill prova med.

Ascend kan hantera detta på ett intelligent sätt eftersom det använder evolutionära beräkningsmodeller. Varje sida representeras som ett genom, vilket visas med två exempelsidor i bilden nedan (vänster sida). Simulerade genetiska operatörer som crossover (rekombination av elementen i de två genomerna, mitten) och mutationen (slumpmässigt byta ett element i avkomman, höger sida) utförs sedan.

Om modergenomerna väljs bland de som omvandlas väl kommer vissa av deras avkomma troligen att fungera lika bra som, eller ännu bättre, än sina föräldrar.

Varje webbsida behöver bara testas i den utsträckning det är möjligt att bestämma om testen utvecklas lovande, det vill säga om det kommer att fungera som förälder för nästa generation eller skall kasseras.

Därför kan tusentals layoutvarianter av en webbsida testas på kort tid, vilket är omöjligt genom A/B-testning. Dessutom är det tillräckligt att testa tusentals (inte miljontals) varianter för att hitta de bästa genom evolutionssökning.

Ascend lär sig över tiden vilka kombinationer av element som är effektiva och gradvis fokuserar sökningen kring de mest lovande designmönstren. Faktum är att Sentient har löst problem med så stora datamängder som 2 ^ 2 ^ 70 (ca 10 ^ (10 ^ 20)) med liknande tekniker tidigare.

Allt detta innebär att Ascend kan upptäcka designvarianter som konverterar bättre än de som tagits fram av människor, ofta för att det hittar oväntade relationer mellan designobjekt.

Till exempelvis kan Ascend upptäcka att knappen måste vara grön, men bara om den är transparent och rubriken är i litet typsnitt och rubriktexten är justerad mot knappen. Sådana kopplingar existerar ofta, och de kan vara mycket svåra att hitta.

Ascend gör denna upptäcktsprocess automatisk, baserad på datorkraft och AI istället för omfattande mänskliga ansträngningar. Med Ascend är det sålunda möjligt att optimera konverteringsgraden bättre och i mycket större skala än tidigare – och fortsätt att optimera dem när e-handelsförhållandena förändras över tid.

Med andra ord ersätter Sentient Ascend A/B-testning med AI. Det är ett automatiserat system för konverteringsoptimering med massiv multivariabeltest, som kan testa många fler idéer på kortare tid.

Den hittar de subtila kombinationerna av variabler som leder till förbättrad konverteringsgrad. Och eftersom marknadsförare kan spendera mer tid på att prova idéer och mindre tid på att göra statistik, ger Ascend dem den frihet de behöver för att verkligen skapa resultat.

Marketing automation bok

Vad är framtiden för AI inom affärslivet och marknadsföring?

AI används idag av många företag och marknadsförare för att utföra en mängd olika funktioner, från hantering av e-postkampanjer, förutspå hur nära de är till köp, och optimering av kundupplevelser online.

Även om det finns mycket uppmärksamhet kring de senaste innovationerna inom artificiell intelligens, måste vi inse att detta bara är början och att potentialen för hur AI kan förändra marknadsföring är enorm.

Marknadsförare har aldrig haft mer resurser, verktyg, data och tillgång till så väldefinierade kundgrupper som de har idag. Men med detta har kommit nya utmaningar som lägger en stor belastning på hur bra marknadsföringsteam kan arbeta och prestera.

Vi har alla upplevt annonser som jagar oss runt på internet, eller den e-postmarknadsföring du får från en leverantör som erbjuder dig rabatt på något du just köpt från dem.

Mycket av denna dåliga marknadsföring eller brist på nya marknadsföringsbudskap beror på brist på resurser (människor, tid och pengar) och begränsningar i teamets verktyg, inte för att marknadsförare saknar kreativitet eller tycker det är en bra idé att du skall mötas av denna upplevelse.

I den närmaste framtiden tror jag att det är mycket möjligt att marknadsföringsavdelningar kommer att ha AI-assistenter som koordinerar kampanjer över olika kanaler, analyserar olika data-set för att hitta mening och fatta beslut och viktigast att tillåta marknadsförare att fokusera på de kreativa aspekterna av deras arbete visavi att fokusera på verksamheten.

Tror du att marknadsförare kommer att ersättas av AI-robotar?

För att upprepa en åsikt som jag nämnde tidigare, så tillåter AI marknadsförare att vara effektivare men kommer inte nödvändigtvis att ersätta dem.

Allteftersom marknadsföringen blir mer och mer datadriven hjälper AI till att lindra en del av komplexiteten i att hantera olika kampanjer. Det kommer att göra det möjligt för marknadsförare att återvända till det de gör bäst, komma fram till strategiska idéer och kreativa kampanjer istället för att be dem bli datavetare.

Har du några andra tankar kring AI inom affärslivet och marknadsföring?

Det finns mycket hype kring artificiell intelligens på marknaden idag och en del av det är motiverat. Ny forskning driver AI framåt i en takt som vi inte tidigare har sett, och det finns många intressanta företag som gör bra saker med artificiell intelligens.

Med det sagt måste marknadsförare och chefer utbilda sig och se skillnad på lösningar som bara använder AI som ett buzzword och lösningar som verkligen flyttar gränserna för hur vi arbetar med artificiell intelligens.

Det bästa sättet att utvärdera detta är att fråga en leverantör hur de tillämpar AI i sin lösning.

De flesta upptäcker ganska snabbt när en leverantör helt enkelt har klämt in “AI” i sin lösning så att de kan nämna AI, jämfört med en leverantör som verkligen löser kundproblem och AI är grunden till hur de faktiskt gör det.

AI eller inte – ett verktyg skall lösa ett problem, inte vara en marknadsföringsgimmick.

Det andra jag skulle vilja säga är: var inte rädd för att titta på nystartade företag eller företag som använder AI för att få lösningar till marknaden, eftersom det är här den intressanta innovationen händer. Ofta kommer dessa leverantörer att vara lättare att arbeta med och erbjuda lågprisalternativ för att testa lösningarna.

I den här intervjun gav Jeremy Miller en intressant och mycket fascinerande syn på hur CRO kan revolutioneras med en ny typ av verktyg, som inte bara utför A/B eller multivariabeltest utan även genererar designändringarna automatiskt också.

Med CRO baserad på genetiska algoritmer och AI kan varje landningssida omvandlas till en högpresterande konverteringsmaskin. Förutsatt att du har tillräckligt med trafik för att mata algoritmerna med, förstås.

unemyr_linkedin_horizontal_swe

Själv är jag författare och konsult inom marketing automation och artificiell intelligens. Behöver du hjälp med att installera och sätta upp ett marketing automation system, eller AI-baserade lösningar? Kontakta mig – jag erbjuder konsulttjänster på området!

Är du intresserad av framtidens marknadsföring? Här finner du fler artiklar om marknadsföring med AI och marketing automation.

Vill du lära dig mer? Läs mina bloggartiklar om marketing automation och datadriven marknadsföring!

Magnus Unemyr

Author, speaker and consultant in the aras of marketing automation, artificial intelligence, and the Internet-Of-Things. Contact me if you need help! Learn more.